Bất động sản Lĩnh vực kinh doanh
Kinh doanh thương mại Bất động sản Đầu tư tài chính Xuất khẩu lao động Thông tin mời thầu
Bất động sản

Bất động sản

Lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản đóng góp giá trị đột biến về lợi nhuận cho Công ty. SHN đã tham gia đầu tư vào các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản chính như: Khu nhà ở cao tầng CT2 -An Bình City, Hà Nội; Chung cư New Life Tower, Hạ Long, làm Tổng thầu xây lắp dự án khu chức năng hỗn hợp Trung tâm thương mại kết hợp nhà ở tại Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội.