Bất động sản

Một trong những lĩnh vực kinh doanh chính của SHN là sàn bất động sản, chuyên phân phối các dự án bất động sản được SHN đầu tư tài chính và/hoặc các dự án hợp tác khác.

Các dự án tiêu biểu về bất động sản của SHN:

Dự án tòa nhà hỗn hợp HH2 - Gemek Tower
Dự án New Life Tower - Thành phố Hạ Long
Khu nhà ở cao tầng CT2 - Khu đô thị Thành phố Giao lưu