Đầu tư tài chính Lĩnh vực kinh doanh
Kinh doanh thương mại Bất động sản Đầu tư tài chính Xuất khẩu lao động Thông tin mời thầu
Đầu tư tài chính

Đầu tư tài chính

SHN luôn hướng đến việc tìm kiếm và thực hiện các cơ hội đầu tư tài chính đem lại hiệu quả cao. Với mục tiêu lấy nền tảng là hoạt động nghiên cứu phân tích chất lượng cao cùng kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực đánh giá thẩm định dự án, SHN đã tham gia đầu tư vào các công ty thuộc nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau như: xây dựng, bất động sản, kinh doanh thương mại... SHN đã và sẽ tiếp tục tham gia đầu tư tích cực trên nhiều lĩnh vực, nhiều kênh đa dạng với mục tiêu và định hướng rõ ràng - trở thành một trong những công ty hàng đầu Việt Nam về đầu tư tổng hợp.