Đầu tư tài chính

Đầu tư tài chính là một trong các lĩnh vực kinh doanh chính của SHN. SHN luôn hướng đến việc tìm kiếm và thực hiện các cơ hội đầu tư tài chính đem lại hiệu quả cao.

Với mục tiêu lấy nền tảng là hoạt động nghiên cứu phân tích chất lượng cao cùng kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực đánh giá thẩm định dự án, SHN đã tham gia đầu tư vào các công ty thuộc nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau như: xây dựng, bất động sản, kinh doanh thương mại,... SHN đã và sẽ tiếp tục tham gia đầu tư tích cực trên nhiều lĩnh vực, nhiều kênh đa dạng, với mục tiêu và định hướng rõ ràng - trở thành một trong những công ty hàng đầu Việt Nam về đầu tư tổng hợp.

SHN luôn theo sát thị trường, tìm kiếm cơ hội đầu tư ở các công ty có hoạt động cơ bản tốt, có tiềm năng tăng trưởng bền vững trong tương lai. Ngoài ra chúng tôi cũng không ngừng củng cố hệ thống quy trình quản trị, kiểm soát nội bộ đảm bảo tính minh bạch của thông tin nhằm giảm thiểu tác động của các rủi ro với hoạt động đầu tư. Đến nay SHN đang nắm giữ cổ phần trong rất nhiều doanh nghiệp kinh doanh ở các lĩnh vực khác nhau.