Đội ngũ lãnh đạo Giới thiệu
Giới thiệu chung Đội ngũ lãnh đạo Sơ đồ tổ chức Đối tác

Hội đồng quản trị

Vũ văn hậu

Vũ văn hậu

Chủ tịch hội đồng quản trị

Vũ phúc thọ

Vũ phúc thọ

Thành viên hội đồng quản trị

Vũ quang minh

Vũ quang minh

Thành viên hội đồng quản trị

Nguyễn hữu đức

Nguyễn hữu đức

Thành viên hội đồng quản trị

Lê việt hà

Lê việt hà

Thành viên hội đồng quản trị

Ban điều hành

Nguyễn đại hải

Nguyễn đại hải

Tổng giám đốc

Chu văn mân

Chu văn mân

Kế toán trưởng

Tạ minh tuấn

Tạ minh tuấn

Giám đốc kinh doanh