Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh

Kinh doanh thương mại Bất động sản Đầu tư tài chính Xuất khẩu lao động Thông tin mời thầu
Kinh doanh thương mại

Kinh doanh thương mại Kinh doanh thương mại

Hoạt động thương mại là một trong những lĩnh vực mang lại nguồn doanh thu và lợi nhuận bền vững, ổn định cho SHN. Trong những năm gần đây SHN đã trở thành nhà cung cấp nhiều mặt hàng.

Chi tiết
Bất động sản

Bất động sản Bất động sản

Lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản đóng góp giá trị đột biến về lợi nhuận cho Công ty. SHN đã tham gia đầu tư vào các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản

Chi tiết
Đầu tư tài chính

Đầu tư tài chính Đầu tư tài chính

SHN luôn hướng đến việc tìm kiếm và thực hiện các cơ hội đầu tư tài chính đem lại hiệu quả cao. Với mục tiêu lấy nền tảng là hoạt động nghiên cứu phân tích chất lượng cao cùng kinh nghiệm.

Chi tiết
Xuất khẩu lao động

Xuất khẩu lao động Xuất khẩu lao động

Ngày 26 tháng 06 năm 2008, Công ty Cổ Phần Đầu Tư Tổng Hợp Hà Nội đã nhận được cấp giấy phép số 134/LĐTBXH-GP cho hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Chi tiết
Thông tin mời thầu

Thông tin mời thầu Thông tin mời thầu

Chi tiết