Nhật Bản

Nhật Bản

GIỚI THIỆU CHUNG
 
1. Vị trí địa lý
2. Khí hậu
3. Dân số
4. Ngôn ngữ
5. Tôn giáo
6. Chế độ chính trị
7. Kinh tế
8. Phương tiện đi lại
9. Tiền tệ
10. Ẩm thực

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NGOẠI TẠI NHẬT BẢN

1. Thị trường lao động Nhật Bản
2. Tình hình thực tập sinh Việt Nam đi tu nghiệp tại Nhật Bản
3. Các chương trình hợp tác đưa thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản
3.1 Chương trình hợp tác với Tổ chức Hợp tác tu nghiệp quốc tế Nhật Bản (JITCO)
3.2 Chương trình hợp tác với Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản (IM JAPAN)
3.3 Một số chương trình khác
4. Một số quy định của Luật Quản lý xuất nhập cảnh liên quan đến tiếp nhận thực tập sinh
 

Thông tin về cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản

Ðịa chỉ: 50-11, Motoyoyogi-cho Shibuya- ku,Tokyo 151
Ðiện thoại:  (0081) 813-346 63 313 –  (0081) 346 63 314;
Fax:  (0081) 346 63 391 –  (0081) 346 67 652
 
Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Nhật Bản

Ðịa chỉ: 2F Wact Yoyogi Uehara Bldg, 10-4 Motoyoyogi-cho, Shibuya-ku, Tokyo 151-0062
Điện thoại: (0081)334664324
Fax: (0081)334664314
Email: banqlldnhatban@gmail.com

More text goes here.