QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

2017

Vốn điều lệ đạt: 1.175,583 tỷ đồng.

2015 Tăng vốn điều lệ lên 385,917 tỷ đồng.
2010 Tăng vốn điều lệ lên 324,533 tỷ đồng.
2008 Tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng.
- Tháng 07/2008: Tiến hành bổ sung ngành nghề kinh doanh về Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; kinh doanh sắt, thép, phôi thép và kim loại màu.
- Tháng 08/2008: nhận Giấy chứng nhận ĐKHĐ chi nhánh – Trung tâm Xuất khẩu lao động HANIC số 0113024604 để tiến hành các hoạt động đào tạo và XKLĐ.
- Tháng 09/2008: Bổ sung ngành nghề: mua, bán lương thực, thực phẩm, phân bón các loại và mở Chi nhánh tại Thái Nguyên.
2004 Được thành lập lần đầu tiên vào ngày 29/04/2004 với tên gọi Công ty TNHH Dịch vụ hỗ trợ Doanh nghiệp và Tư vấn đầu tư Hà Nội (INCONESS Hà Nội)