Xuất khẩu lao động

Ngày 26 tháng 06 năm 2008, Công ty Cổ Phần Đầu Tư Tổng Hợp Hà Nội đã nhận được cấp giấy phép số 134/LĐTBXH-GP cho hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài do Bộ Lao Động. Thương binh và xã hội cấp. Từ đó tới nay, hoạt động Xuất khẩu lao động đã phát triển trở thành một trong các lĩnh vực kinh doanh chính của SHN.

Xem chi tiết giấy phép

Các Thị trường xuất khẩu Lao động chính của SHN

Hướng dẫn Thủ tục Xuất khẩu lao động