Giới thiệu

Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN)

Giới thiệu Công ty Cổ phần
Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN)

Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN) được thành lập ngày 30/03/2007. Công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, công nghiệp phụ trợ, thương mại dịch vụ, bất động sản và xuất khẩu lao động. SHN đã được khẳng định trên thị trường trong nước và quốc tế với lĩnh vực thương mại dịch vụ công nghiệp. Với kim chỉ nam “Giá trị bền vững∞Kết nối tương lai”, SHN đã quy tụ được Ban lãnh đạo có bề dày kinh nghiệm, đội ngũ nhân viên trẻ, năng động và chuyên nghiệp, hình thành một tập thể vững mạnh hoàn thành tốt các mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tầm nhìn

SHN định hướng phát triển trở thành đơn vị kinh tế vững mạnh với uy tín và thương hiệu có sức cạnh tranh tốt trên thị trường trong nước và quốc tế.

Sứ mệnh

Xây dựng và đóng góp những giá trị tốt đẹp cho xã hội, cho khách hàng, nâng cao chất lượng cuộc sống cho CBNV Công ty.

Giá trị cốt lõi

Đoàn kết – Hợp tác
Tận tâm – Uy tín
Hiệu quả – Chuyên nghiệp
Sáng tạo – Đổi mới

Định hướng phát triển

Trở thành đơn vị kinh tế lớn mạnh của quốc gia và trong khu vực với trọng tâm phát triển là lĩnh vực thương mại dịch vụ công nghiệp:

  • Cam kết giữ vững uy tín trên thị trường, cung ứng những sản phẩm và dịch vụ đạt chất lượng và tiêu chuẩn quy định, tận tâm và đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các đối tác và khách hàng;
  • Liên tục phát triển thị trường và mạng lưới hoạt động trên khắp toàn quốc, đẩy mạnh tìm kiếm các cơ hội hợp tác kinh doanh quốc tế;
  • Cam kết mục tiêu phát triển bền vững gắn liền với bảo vệ tài nguyên và môi trường, tuân thủ pháp luật, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội Việt Nam.

Đội ngũ lãnh đạo

Hội đồng quản trị

Chủ tịch hội đồng quản trị

Hoàng Trọng Điểm

Thành viên
hội đồng quản trị

Lê Hữu Tú

Thành viên
hội đồng quản trị

Nguyễn Ngọc Triều Dương

Ban điều hành

Tổng giám đốc

Vũ Thắng

Phó Tổng Giám đốc

Nguyễn Trung Thành

Kế toán trưởng

Vũ Thị Thảo

Giám đốc kinh doanh

Đỗ Thị Luyến