Bất động sản

Công ty Cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội (SHN)

Bất động sản

Lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản đóng góp giá trị đột biến về lợi nhuận cho Công ty. SHN đã tham gia đầu tư vào các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản chính như: Khu nhà ở cao tầng CT2 -An Bình City, Hà Nội; Chung cư New Life Tower, Hạ Long, làm Tổng thầu xây lắp dự án khu chức năng hỗn hợp Trung tâm thương mại kết hợp nhà ở tại Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội.